Kinderfysiotherapie

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling.

 

Er zijn verschillende redenen wanneer een kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie:

Fysiotherapie bij de zuigeling

 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding, afgeplat hoofd)
 • Kinderen met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL)
 • Huilbaby’s
 • Kinderen met pre- en dysmaturiteit

Motorische problemen

 • Kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Kinderen met afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek
 • Kinderen met schrijfproblemen

Aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen

 • Kinderen met vertraagde algehele ontwikkeling, syndromen
 • Kinderen met aangeboren hartafwijkingen
 • Kinderen met Cerebrale Parese/ spasticiteit
 • Blinde en ernstig slechtziende kinderen

Waarnemingsstoornissen

 • Kinderen met bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Kinderen met overgevoeligheid voor tastprikkels

Orthopedische problematiek

 • Kinderen met orthopedische afwijken, bijvoorbeeld aangeboren klompvoet
 • Kinderen met houdingsproblematiek, bijvoorbeeld scoliose
 • Kinderen met hoofdpijnklachten en/of nekklachten

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders, zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

 

Onderzoek 

Als uw kind met een van bovenstaande verwijzingen bij een (kinder)fysiotherapeut terecht komt, zal desbetreffende therapeut uw kind eerst nader onderzoeken. Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek begint met een anamnese (voorgeschiedenis). Aan de ouders wordt gevraagd wat de hulpvraag is en wat er tot nu toe al gebeurd is op het gebied van diagnostiek en behandeling. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van genormeerde motorische testen en observatielijsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: General movements (GM’s), Alberta Infant Movement Scale (AIMS), Movement Assesment Battery for Children (ABC-test), Gross Motor Function Measure (GMFM), Gross Motor Function Classification (GMFC), Bayley Scale of Infant Development II, Nederlandse versie (BSID II –NL), de beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschriften (BHK) en de Visual Motor Integration (VMI).

 

Behandeling

Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt de optimale ontwikkeling van het kind en richt zich specifiek op de ontwikkeling van het bewegend functioneren, oftewel de motoriek. Kind en ouders worden benaderd vanuit een pedagogisch (opvoedkundig) en ontwikkelingsgericht perspectief. De praktijkruimte is zodanig ingericht dat het kind wordt uitgelokt om te bewegen en nieuwe bewegingsvormen aangeleerd kunnen worden. Bij kinderen is de betrokkenheid van de omgeving belangrijk.

 

Chiropractie Rugcentrum Landgraaf

    Hereweg 4, 6373VJ Landgraaf
    045 533 1000
    info@chiropractielandgraaf.nl
    Contactformulier

Fysio & Fit

    Sportlaan 3, 6374CM, Landgraaf
    045 531 3037
    Contactformulier