Chiropractie

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek aan de chiropractor zal U gevraagd worden eerst een uitgebreide persoonlijke vragenlijst in te vullen. Hierna zullen de details omtrent uw klacht tijdens een persoonlijk gesprek verder uitgediept worden.

Vervolgens vind het lichamelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek kan bestaan uit chiropractische, neurologische, orthopaedische alsmede enkele algemene testen.

Indien verder onderzoek, zoals eventuele rontgenfoto’s en/of scan, nodig wordt geacht, zult u hiervoor verwezen worden naar uw huisarts.

Behandelplan

Wanneer uw chiropractor besluit dat er voldoende duidelijkheid is met betrekking tot uw klacht, zal er een behandelplan worden opgesteld en meestal meteen worden overgegaan tot de eerste behandeling.

Behandeling

De chiropractische behandeling kan verschillende zaken omvatten. Er wordt veelal gebruik gemaakt van chiropractische correcties, waarbij er een specifieke druk wordt uitgeoefend op een geblokkeerde wervel in een bepaalde richting, teneinde meer beweeglijkheid te creëren en herstel van functie te bevorderen. Verder kunnen er spiertechnieken toegepast worden om vastzittende spieren te ontspannen. Advies m.b.t. de houding en oefeningen voor thuis worden indien nodig gegeven, alsmede eventueel voedingsadvies.

Impressie

Aangesloten bij:

Chiropractie Rugcentrum Landgraaf

    Hereweg 4, 6373VJ Landgraaf
    045 533 1000
    info@chiropractielandgraaf.nl
    Contactformulier

Fysio & Fit

    Sportlaan 3, 6374CM, Landgraaf
    045 531 3037
    Contactformulier